Dôležité odkazy na webstránky:

Súťaž THEMIS 2017

 

V nadväznosti na doterajšie úspechy, Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) vypísala 13. kolo súťaže THEMIS 2017.

 

Podmienky súťaže THEMIS (v prílohe).

 

Súťaž je určená pre budúcich sudcov a prokurátorov  (čakateľov) a  je navrhnutá tak, aby poskytla účastníkom vstup do stimulačnej a konkurenčnej debaty s budúcimi sudcami a prokurátormi z celej EÚ.

 

Organizácia jednotlivých kôl:

Semifinále A  - Medzinárodná spolupráca v trestných veciach - sa bude konať v dňoch 10. - 13. apríla 2017 - Sofia, Bulharsko (National Institute of Justice).

 

Semifinále B - Medzinárodná spolupráca v civilných veciach - Rodinné právo sa bude konať v dňoch 15.-18. mája 2017 - Brusel, Belgicko (National training Institute).

 

Semifinále C - Medzinárodná spolupráca v civilných veciach - Európske civilné konanie sa bude konať  v dňoch 5. -8. júna 2017- Vilnius, Litva (National Courts Administration).

 

Semifinále D - Sudcovská etika a profesijné správanie sa bude konať v dňoch 3. - 6. júla 2017 - Budapešť, Maďarsko (Office of the Prosecutor General).

 

Fínále (Final) sa bude konať na tému Právo na spravodlivý proces (čl. 47 Charty základných práv EÚ a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd), október -  november 2017, Bukurešť, Rumunsko.

 

Prihlásenie: V prípade záujmu utvorte tím zložený z troch účastníkov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie. Voľba tútora nie je povinná. Poverený z účastníkov nech odošle vyplnenú prihlášku za celý tím v elektronickej forme na adresu: dagmar.hupkova@justice.sk

 

Podmienka účasti:  Zúčastniť súťaže sa môžu čakatelia, ktorí vykonávajú prax do 2 rokov od nástupu na čakateľskú pozíciu. Tím pozostáva z troch účastníkov pričom si môžu zvoliť svojho tútora, či už z praxe, alebo z akademického prostredia. Účastníci sa nemôžu zúčastniť súťaže THEMIS dvakrát.

 

Na každé semifinále bude akceptovaný iba jeden tím, ďalší prihlásený tím bude uvedený ako náhradník a schválenie jeho účasti podlieha schváleniu zo strany organizátora EJTN.

 

Súťaž prebieha výlučne v anglickom jazyku, ktorého znalosť na odbornej úrovni sa vyžaduje od zúčastnených.

Pri prihlasovaní platí zásada včasnosti na úrovni JA SR ako aj na úrovni EJTN. Na každom semifinále sa zúčastní 11 tímov z celej EÚ.

 

Pre prihlásenie platia Zásady pre výber účastníkov (http://www.ja-sr.sk/node/3837), najmä podmienka súhlasu nadriadeného ešte pred odoslaním prihlášky. Odoslaním prihlášky účastníci prehlasujú, že súhlas nadriadeného majú zabezpečený.

 

Finančné podmienky: Organizátor prepláca každému z  tímu cestovné náklady do výšky 400,- €/osoba, ubytovanie a strava sú hradené formou per diem.

 

Detaily súťaže ako aj finančné podmienky sú uvedené v prílohe.

 

AttachmentSize
Registration Form Teams THEMIS 2017.doc72.5 KB
THEMIS RULES 2017.pdf264.45 KB
The deadline for registration and semifinals.pdf145.16 KB
Corporate Financial Policy.pdf774.67 KB
Kategória: