Dôležité odkazy na webstránky:

Služby knižnice Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Aké právne informácie možno získať na stránke KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR ?

 

 • prehľad o celom knižničnom fonde (vyhľadanie podľa autora, názvu, tematiky, vydavateľských údajov, jazyka)
 • prehľad o nových prírastkoch
 • prehľad o objednaných knihách
 • prehľad o celom časopiseckom fonde s priamym odkazom na príslušný časopis
 • prehľad o odoberaných časopisoch v danom roku s odkazom na časopis
 • prehľad o plných textoch právnych predpisov, ktoré sa nachádzajú v knižnici (vyhľadávanie podľa čísla právneho predpisu)

Prehľad o relevantných externých zdrojoch právnych informácií

 • odkazy na právnické knižnice (slovenské, zahraničné)
 • odkazy na právnické časopisy (slovenské a zahraničné)
 • odkazy na oficiálne právne dokumenty obsahujúce právne predpisy
 • odkazy na oficiálne právne dokumenty obsahujúce judikatúry
 • odkazy na databázy právnych informácií (slovenské a zahraničné)
 • odkazy na portály právnych informácií (slovenské a zahraničné)

 

Ako možno tieto informácie získať?

 

 • knižničné služby a podmienky ich poskytovania sú uvedené v Knižničnom poriadku
 • knižnica poskytuje svoje služby (požičiavanie, rešerše, kópie článkov, referenčné informácie) v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky na adrese

Suvorovova 5/C

902 01 Pezinok

tel.: 033 6903318

          pondelok, streda, štvrtok od 9.00 do 11.00 hod.

 

Elektronicky poskytované služby:

 • zasielanie kópie článkov z časopisov odoberaných knižnicou. Zoznam časopisov je dostupný na adrese http://kniznica.ja-sr.sk
 • zasielanie kníh z fondov knižnice. Online katalóg knižnice je na adrese http://kniznica.ja-sr.sk
 • rešerše z dostupných databáz právnických dokumentov
 • prehľad obsahov nových čísiel odoberaných časopisov
 • referenčné služby o sprístupňovaní právnych informácií poskytujeme na adrese kniznica@ja-sr.sk

 

Podmienkou využívania služieb knižnice je registrácia. Práva a povinnosti používateľov sú obsiahnuté v Knižničnom a výpožičnom poriadku JASR. Požiadavky na elektronické služby sa zadávajú na elektronických formulároch.