Dôležité odkazy na webstránky:

Oznamy Justičnej akadémie Slovenskej Republiky

Rada

Justičnej akadémie Slovenskej republiky

                                                                                                    

podľa čl. II ods. 1 Zásad a kritérií voľby a volebného poriadku na funkciu predsedu, členov skúšobných komisií a ich náhradníkov (ďalej len „volebný poriadok") vyhlasuje

  

voľby na predsedu, členov skúšobnej komisie č. 7 a ich náhradníkov

  

Návrhy na kandidátov podáva rade Justičnej akadémie Slovenskej republiky Súdna rada Slovenskej republiky, generálny prokurátor Slovenskej republiky, rada prokurátorov a minister spravodlivosti Slovenskej republiky.

 

Návrhy zasielajú kancelárii akadémie v termíne do 05.11.2018 do 14,00 hodiny tak, aby v tento deň boli doručené na adresu: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok.

 

Obálku je potrebné označiť heslom „VK - Skúšobná komisia".

 

Termín volieb bol stanovený na 30. zasadnutie rady akadémie, ktorého termín bude určený dodatočne a navrhnutým kandidátom bude zaslaná pozvánka.

 

V prílohe pripájame Zásady a kritériá voľby a Volebný poriadok na funkciu predsedu, členov skúšobných komisií a ich náhradníkov.

 

 

                                                                                                                              JUDr. Jana Bajánková

                                                                                                                                   predsedníčka rady

                                                                                                                  Justičnej akadémie Slovenskej republiky

 

 

PrílohaVeľkosť
Volebný poriadok na funkciu predsedu, členov skúšobných komisií a ich náhradníkov158.09 KB
Prava_a_povinnosti.pdf163.55 KB