Dôležité odkazy na webstránky:

Oznamy Justičnej akadémie Slovenskej Republiky

Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu (2 voľné miesta)

„odborný referent vzdelávania"

 

 

Požiadavky na kandidáta:

- vysokoškolské vzdelanie v odbore právo

- znalosť svetového jazyka vítaná

- právna prax v justícii min. 3 roky podmienkou

(vyšší súdny úradník, právny čakateľ prokuratúry, asistent sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky)

- odborná justičná skúška alebo iná odborná skúška (advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika) vítaná

- počítačové znalosti - Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet

- vodičský preukaz skupiny „B"

- organizačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita

- riadne a včasné plnenie administratívnych úloh zverenej agendy

- kvalifikovaný a profesionálny výkon, včasnosť, kvalita, úplnosť vypracovávaných správ, podkladov a ostatných výstupov

 

Miesto výkonu práce:

Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 

Informácie pre uchádzača:

- hlavný pracovný pomer

- pružný pracovný čas

- možnosť osobného rastu (účasť na vzdelávacích podujatiach organizovaných Justičnou akadémiou SR a pod.)

 

Náplň práce:

- správa databázy súdnych a prokurátorských spisov pre účely odborných justičných skúšok a výberových konaní sudcov

- správa databázy prokurátorských spisov pre účely odborných justičných skúšok

- sprava ostatných databáz pre účely výberových konaní sudcov

- účasť na jednotlivých vzdelávacích podujatiach a ich organizačné zabezpečenie

 

Termín výberového konania:

05.09.2017 o 10,00 hod. v sídle Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru, ktorý bude zameraný na odborné znalosti uchádzačov a doterajšiu odbornú prax.

 

Termín nástupu: dohodou

 

Zasielanie žiadostí:

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky môžu zaslať mailom na doleuvedenú e-mailovú adresu, doručiť poštou alebo osobne do podateľne akadémie štruktúrovaný životopis a vyplnený osobný dotazník do 25.08.2017 do 12,00 hodiny.

 

Adresa na zasielanie žiadostí:

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Kontaktná osoba: Zuzana Kostolányiová

e-mail: zuzana.kostolanyiova@justice.sk