Dôležité odkazy na webstránky:

Vzdelávanie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

podujatia, ktoré pre Vás Justičná akadémia pripravuje na rok 2016
si môžete pozrieť v nasledujúcich tabuľkách, v ktorých sú podujatia rozdelené podľa charakteru a cieľovej skupiny jednotlivých vzdelávacích podujatí, resp. podľa projektu, v rámci ktorého sa uskutočňujú, a to nasledovne:

SÚHRNNÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN 2016 <<<< kliknite na nadpis pre načítanie súboru
- obsahuje všetky podujatia Justičnej akadémie za obdobie január - december 2016

 

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené iba tzv. "aktívne podujatia", t.j. také semináre, na ktoré sa je možné prihlásiť (pozvánky boli odoslané predsedovi NS SR, predsedom krajských súdov, resp. GP SR). V tabuľkách sa nezobrazujú podujatia, na ktoré uplynula lehota na prihlasovanie, ale ešte sa neuskutočnili. V prípade záujmu je nutné kontaktovať Justičnú akadémiu.

Tabuľka č. 1 - PRÍPRAVNÉ VZDELÁVANIE <<<< kliknite na nadpis pre zobrazenie tabuľky
- obsahuje vzdelávacie aktivity, ktoré sú určené pre právnych čakateľov prokuratúry a vyšších súdnych úradníkov v rámci ich prípravy na justičné skúšky, resp. v rámci prípravy vyššieho súdneho úradníka na výkon jeho funkcie v rozsahu stanovenom v ust. § 3 až 8 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.

Tabuľka č. 2 - CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE <<<< kliknite na nadpis pre zobrazenie tabuľky
- obsahuje vzdelávacie aktivity určené primárne pre sudcov a prokurátorov, pričom niektoré podujatia sú určené aj pre probačných a mediačných úradníkov, resp. pre vyšších súdnych úradníkov a právnych čakateľov prokuratúry.

Tabuľka č. 3 - JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE <<<< kliknite na nadpis pre zobrazenie tabuľky
- obsahuje vzdelávacie podujatia pre pracovníkov justície (sudcovia, prokurátori, vyšší súdni úradníci a právni čakatelia prokuratúry), ktorých predmetom je výučba anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka.