Dôležité odkazy na webstránky:

Taliansko - Súťažné právo a ekonomika - záverečný seminár

  Číslo: 
  2-2018-Fl
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  EU competition law and economics
  Miesto konania: 
  European University Institute, Florencia
  Termín: 
  4. Október 2018 - 9:00 - 6. Október 2018 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  30. November 2017

   

  Európsky univerzitný inštitút (EUI)  ponúka pre sudcov z krajín Európskej únie  vzdelávací program so zameraním na súťažné  právo a ekonomiku  Európskej únie. Vzdelávací program je spolufinancovaný Európskou komisiou.

   

  Miesto konania: Taliansko, Florencia

   

  Jazyk: anglický jazyk

   

  Ďalšie informácie sa nachádzajú na stránke:

  http://www.eui.eu/Projects/ENTRANCE/EntranceForJudges/ENTraNceforJudges.aspx

   

  Finančné podmienky:

  Vzdelávací program je bez účastníckeho poplatku, cestovné, ubytovanie a stravovanie vo Florencii pre vybraných sudcov je hradené z rozpočtu projektu; Cestovné náklady sú hradené do výšky 370 EUR

   

  Informácia o programe:  v prílohe (flyer)

   

  Prihlásiť sa do programu je potrebné online v termine:  do 30.11.2017

  http://www.rscas.org/registration_form/?p=4426

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

   

  Odborný garant: 
  EUI
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Sekundárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Počet účastníkov: 
  2
  Zodpovedný koordinátor: 
  EUI
  Tajomník JA pre prípravu: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  Flyer ENTraNCE for Judges 2018.pdf1.05 MB