Dôležité odkazy na webstránky:

Prípravné vzdelávanie JČ a PČP "vzdelávanie v oblasti medzinárodného a európskeho práva" (DP JA SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2017/KVP/92/OP EVS
  Druh: 
  príprava na justičné skúšky
  Typ: 
  Prípravné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Prípravné vzdelávanie justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry "vzdelávanie v oblasti medzinárodného a európskeho práva" (DP JA SR Omšenie), OP EVS
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  11. December 2017 - 10:00 - 14. December 2017 - 14:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  30. November 2017

  Program prípravného vzdelávania

  Informačný formulár prípravného vzdelávania

  Lektor(i): 

  JUDr. Jolana Madejová (náhradná členka skúšobnej komisie OJS; externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; riaditeľka medzinárodného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky), JUDr. Eva Šeševičková (prokurátorka medzinárodného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky), Mgr. Branislav Boháčik (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; prokurátor medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky), JUDr. Ing. Ladislav Majerník (prokurátor  medzinárodného odboru, poverený výkonom funkcie vedúceho oddelenia medzinárodného práva verejného a európskych záležitostí, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky), JUDr. Tatiana Hačková (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Sekcia medzinárodného práva, Odbor medzinárodného práva súkromného, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

  Iná primárna skupina: 
  justiční čakatelia, právni čakatelia prokuratúry (menovaní do funkcie v roku 2015)
  Počet účastníkov: 
  20
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk