Dôležité odkazy na webstránky:

Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)

  Číslo: 
  2017/KSP/96/JA SR
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Jazykové vzdelávanie
  Plný názov: 
  Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  4. December 2017 - 10:00 - 6. December 2017 - 12:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  30. November 2017

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  Cieľová skupina podujatia: primárnou cieľovou skupinou sú úspešní absolventi testovania jazykových znalostí (zoznam v prílohe), pri ostatných prihlásených účastníkoch sa pri potvrdzovaní účasti uplatní „Zásada včasnosti elektronického prihlásenia" - 1/ sudcovia, prokurátori; 2/ vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, právni čakatelia prokuratúry, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na seminár.

  Lektor(i): 

  Mgr. Petra Milošovičová, PhD. (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky)

  Počet účastníkov: 
  20
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk