Dôležité odkazy na webstránky:

Drogová trestná činnosť (celoslovenské podujatie v Pezinku), OP EVS

  Číslo: 
  2017/KVP/62/OP EVS
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Drogová trestná činnosť (celoslovenské podujatie v Pezinku), OP EVS
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  7. December 2017 - 9:00 - 15:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  16. November 2017

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  Lektor(i): 

  JUDr. Antonín Draštík (predseda senátu trestného kolégia, Najvyšší súd Českej republiky), JUDr. Stanislav Rizman (predseda senátu trestného kolégia, Najvyšší súd Českej republiky), JUDr. František Mozner

  (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; sudca trestnoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky), JUDr. Libor Duľa - ospravedlnený (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda trestnoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky)

  Pramene k príprave: 

  JUDr. František Mozner: Drogová trestná činnosť * JUDr. Stanislav Rizman, JUDr. Antonín Drašík: Drogová trestná činnosť *

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  60
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk