Dôležité odkazy na webstránky:

Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (2. časť) - PČP (DP JA SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2018/KSP/5/OP EVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Prípravné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť (vzdelávanie pre právnych čakateľov prokuratúry, ktorí sa mienia zúčastniť odbornej justičnej skúšky v termíne 04.04.2018 /písomná časť/ a 24.-25.04.2018 /ústna časť/), DP JA SR Omšenie, OP EVS
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  19. Február 2018 - 10:00 - 22. Február 2018 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  15. Január 2018

  Program 2. časti predskúškového sústredenia pre PČP

  Informačný formulár 2. časti predskúškovéh sústredenia pre PČP

  Lektor(i): 

  doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. (člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici), prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. (člen skúšobnej komisie OJS;  externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; vedúci Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach), JUDr. Oľga Trnková (predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky; náhradná členka skúšobnej komisie OJS), doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Právnická fakulta UK v Bratislave; súdny znalec v odbore Právne vzťahy k cudzine), doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA, (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Ústav medzinárodného a európskeho práva, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave), Mgr. Jozef Sedlák (člen skúšobnej komisie OJS; námestník krajskej prokurátorky pre netrestný úsek, Krajská prokuratúra v Trenčíne)   

  Iná primárna skupina: 
  právni čakatelia prokuratúry, ktorí sa mienia zúčastniť odbornej justičnej skúšky v termíne 04.04.2018 (písomná časť) a 24.04.2018 – 25.04.2018 (ústna časť)
  Počet účastníkov: 
  65
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk