Dôležité odkazy na webstránky:

Prehľad podujatí v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ rok 2018

január 2018

február 2018

marec 2018

apríl 2018

máj 2018

jún 2018

júl 2018

august 2018

september 2018

október 2018

november 2018

december 2018