Dôležité odkazy na webstránky:

Umenie a právo (celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok), OP EVS

  Číslo: 
  2018/KSP/12/OP EVS
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Umenie a právo (celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok), OP EVS
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  19. Február 2018 - 9:00 - 16:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  15. Január 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  Lektor(i): 

  prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; vedecký pracovník, Ústav teórie práva Gustava Radbrucha, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  60
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk