Dôležité odkazy na webstránky:

Lotyšsko, Riga - Ochrana finančných záujmov EÚ

  Číslo: 
  CR/2018/08
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  The Protection of the Financial Interests of the EU
  Miesto konania: 
  Členské štáty EÚ
  Termín: 
  18. Jún 2018 - 9:00 - 19. Jún 2018 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  21. Marec 2018

   

  Popis:

  The protection of EU public money against all forms of criminal conduct, including fraud and the effective and equivalent legal action throughout the Union has to become a priority for the national authorities. To investigate, prosecute and bring to justice those who commit criminal offences affecting the Union's financial interests is a key goal where judicial training has a role to play. For the first time, the EJTN is organizing a seminar to make judges and prosecutors aware on how to counter all forms of illegal activity affecting the EU financial interests and to detect the misuse of the EU budget.

   

  Day-and-a-half training aimed at providing the participants with the information on international legal framework with regard to protection of EU financial interests and measures taken at EU level to protect the EU's financial interests. The role of the European Anti-Fraud Office (OLAF) especially in those cases with a cross-border dimension and the new Regulation setting up a European Public Prosecutor's Office will be examined in the seminar. The training will combine lectures, presentations and workshops with study cases to enhance practical knowledge of practitioners in order to achieve effective investigations and prosecutions of offences affecting the Union's financial interests.

  .

  Cieľová skupina: 

  Judges and Prosecutors from all EU Member States, preferably criminal judges and prosecutors with some knowledge of EU Criminal Law and judicial cooperation in criminal matters.

   

  Miesto konania: Lotyšsko, Riga

  Jazykový režim seminára: anglický jazyk

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany EJTN.  

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty.  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.


   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  FAQ_section (2) - 2018.pdf721.88 KB
  OG2018_CFP_EN.pdf774.67 KB
  2018 - prihlasovanie a finančné podmienky účasti na zahraničných seminároch.pdf228.42 KB