Dôležité odkazy na webstránky:

Luxembursko - Prejudiciálna otázka v EÚ

  Číslo: 
  AD/2018/04
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  The EU Preliminary Ruling Procedure
  Miesto konania: 
  Členské štáty EÚ
  Termín: 
  19. Jún 2018 - 9:00 - 20. Jún 2018 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  16. Marec 2018

   

  Popis:

  Day-and-a-half training led by practitioners, academics and EU Court of Justice (CJEU) officials on key issues surrounding the EU Preliminary Ruling Procedure.This training is a repetition of the 2017 EU Preliminary Ruling Procedure and it will be based on practical workshops and framework lectures addressing the instances warranting referral of questions to the CJEU, the practical drafting and formulation of questions, the interpretation and implementation of CJEU's judgments, and the latter's views on the best practices in this field.

   

   With the assistance of experts, participants will analyse practical cases based on real facts and decide whether questions should be referred to the court, formulate such questions and exchange views on national approaches to the use of the preliminary ruling procedure.  This training will serve as a forum for the exchange of knowledge and best practices between practitioners from across the EU. 

   

  Cieľová skupina: 

  Administrative and civil law judges from all EU Member states 

   

  Miesto konania: Luxemburg

  Jazykový režim seminára: anglický jazyk

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany EJTN.  

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty.  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  FAQ_section (2) - 2018.pdf721.88 KB
  OG2018_CFP_EN.pdf774.67 KB
  2018 - prihlasovanie a finančné podmienky účasti na zahraničných seminároch.pdf228.42 KB