Dôležité odkazy na webstránky:

Poľsko, Krakov - Letná jazyková škola so zameraním na civilné veci

  Číslo: 
  SS/2018/02
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Summer School in Linguistics Civil
  Miesto konania: 
  Justičná Akadémia PL Krakow
  Termín: 
  27. August 2018 - 9:00 - 31. August 2018 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  25. Apríl 2018

   

   

  Popis:

  A five-day, face-to-face course designed for EU trainee judges and prosecutors working within judicial cooperation in civil matters.It aims at developing both legal and linguistics skills of the participants by combining legal information and language exercises in a practical and dynamic way.

   

  Participants are divided in four small groups, three to be developed in English and one to be carried out in French.Each group is trained for the entire week by a team composed of a linguist expert and a legal expert acting simultaneously.

   

  The course combines theoretical and practical sessions of the four basic language skills: reading, writing, speaking, listening, within legal terminology.

   

  Cieľová skupina: 

  Trainee judges and prosecutors, or judges and prosecutors in a maximum 3rd year of the career from all EU Member States and having the B1 language level as per Common European Framework of Reference for Languages

   

  Miesto konania: Poľsko, Krakov

  Jazykový režim seminára: anglický jazyk, francúzsky jazyk - B1 SERR

  Finančné podmienky: v prílohe

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli  www.ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany EJTN.  

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty.  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.


   

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Právni čakatelia prokuratúry
  Iná primárna skupina: 
  Justiční čakatelia
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  FAQ_section (2) - 2018.pdf721.88 KB
  OG2018_CFP_EN.pdf774.67 KB
  2018 - prihlasovanie a finančné podmienky účasti na zahraničných seminároch.pdf228.42 KB