Dôležité odkazy na webstránky:

ˇPoľsko, Lublin - Ľudské práva a prístup k spravodlivosti v EÚ

  Číslo: 
  HFR/2018/05
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Human Rights and Access to Justice in the EU
  Miesto konania: 
  Členské štáty EÚ
  Termín: 
  17. September 2018 - 9:00 - 18. September 2018 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  25. Máj 2018

   

  Popis:

   

  Day-and-a-half training focused on the right to a fair trial and the notion of effective remedies as a fundamental right (Article 6 of the European Convention on Human Rights, Article 47 of the EU Charter on Fundamental Rights).

   

  This training will combine theoretical lectures with practical workshops and will allow participants to address issues ranging from judicial independence to the principle of equality of arms and the length of legal proceedings. The sessions will be led by academics, European Court of Human Rights (ECtHR) and EU Court of Justice (CJEU) officials, trainers and practitioners in the field of EU human rights.

   

  The training will serve as a forum for the exchange of knowledge and best practices between judges and prosecutors from across the EU. Participants are expected to have some background knowledge of the subject. 

   

  Cieľová skupina: 

  Administrative, civil law and criminal law judges from all EU Member states 

   

  Miesto konania: Poľsko, Lublin

  Jazykový režim seminára: anglický jazyk

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli  www.ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany EJTN.  

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty.  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.


   

   

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  FAQ_section (2) - 2018.pdf721.88 KB
  OG2018_CFP_EN.pdf774.67 KB
  2018 - prihlasovanie a finančné podmienky účasti na zahraničných seminároch.pdf228.42 KB