Dôležité odkazy na webstránky:

Činnosť zločineckých skupín a imigrácia (celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok), OP EVS

  Číslo: 
  2018/KVP/11/OP EVS
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Činnosť zločineckých skupín a imigrácia (celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok), OP EVS
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  26. Február 2018 - 9:00 - 16:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  29. Január 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Vzhľadom na zvýšenie efektivity vzdelávacieho podujatia je potrebné, aby účastníci zaslali podnetné pripomienky, okruhy alebo konkrétne otázky, ktoré ich najviac zaujímajú v rámci predmetnej témy na e-mailovú adresu gabriela.urbanska@justice.sk, a to v termíne do 29. januára 2018.

  • Pracovný jazyk podujatia: slovenský jazyk / anglický jazyk (simultánne tlmočenie)
  • Občerstvenie: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj).
  • Obed: Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom obed nezabezpečuje.
  • Ubytovanie: Účastníkom nad 150 km od miesta konania seminára je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Pezinku deň vopred, t.j. dňa 25.02.2018, ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške ako aj hodinu plánovaného príchodu. V prípade zrušenia účasti  ubytovania, zmeny času príchodu ako aj  požiadavku na  ubytovanie pre  vodiča služobného  vozidla, je potrebné oznámiť na tel. č.: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk
  Lektor(i): 

  Dr. Piero Leanza (sudca Okresného súdu v Pordenone, Taliansko), JUDr. Ján Hrivnák (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Bratislava), JUDr. Ján Hrubala (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu Špecializovaného trestného súdu)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori, vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  50
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk