Dôležité odkazy na webstránky:

Video prenos - Krajský súd v Prešove "Postrekodifikačná aplikačná prax pre II. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)"

  Číslo: 
  2018/KSP/13
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Video prenos - Krajský súd v Prešove "Postrekodifikačná aplikačná prax pre II. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)"
  Miesto konania: 
  Krajský súd v Prešove, Hlavná 22, 080 01 Prešov, pojednávacia miestnosť č. 4, prízemie
  Termín: 
  22. Február 2018 - 9:00 - 15:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  22. Január 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Vzhľadom na zvýšenie efektivity vzdelávacieho podujatia je potrebné, aby účastníci zaslali podnetné pripomienky, okruhy alebo konkrétne otázky, ktoré ich najviac zaujímajú v rámci predmetnej témy na e-mailovú adresu gabriela.urbanska@justice.sk, a to v termíne do 22. januára 2018.

  Lektor(i): 

  JUDr. Soňa Mesiarkinová (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky), JUDr. Ladislav Duditš (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu Krajského súdu v Košiciach)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia (Prešov)
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia (Prešov)
  Počet účastníkov: 
  40
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk