Dôležité odkazy na webstránky:

Španielsko, Barcelona - Jazykové vzdelávanie - Ľudské práva v EÚ

  Číslo: 
  LI/2018/08
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Language Training on the Vocabulary of Human Right´s EU law
  Miesto konania: 
  Členské štáty EÚ
  Termín: 
  1. Október 2018 - 9:00 - 5. Október 2018 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  6. Jún 2018

  Popis:

  A five day, face-to-face course designed for EU judges and prosecutors .It aims at developing both legal and linguistics skills of the participants by combining legal information and language exercises in a practical and dynamic way.

   

  Participants are divided in four small groups, two to be developed in English, one in German and one in French.Each group is trained for the entire week by a team composed of a linguist expert and a legal expert acting simultaneously.

   

  The course combines theoretical and practical sessions of the four basic language skills: reading, writing, speaking, listening, within legal terminology.Before the face-to-face seminar components, participants will be invited to check their knowledge and prepare for the seminars by doing some legal and language exercises, which will be prepared by the project experts, and available for participants on EJTN's training platform.

   

  Cieľová skupina:

  Judges and prosecutors from all EU Members States and having the B2 language level as per Common European Framework of Reference for Languages

   

   

  Miesto konania: Judicial School, Barcelona, Spain  

  Jazykový režim seminára: anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk - úroveň znalostí B2 SERR

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli  www.ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany EJTN.  

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty.  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.


   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Lektor(i): 

   

  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  FAQ_section (2) - 2018.pdf721.88 KB
  OG2018_CFP_EN.pdf774.67 KB
  2018 - prihlasovanie a finančné podmienky účasti na zahraničných seminároch.pdf228.42 KB