Dôležité odkazy na webstránky:

Nemecko, Trier - Európske právo v oblasti rodovej rovnosti

  Číslo: 
  6/2018/0
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  EU gender equality law
  Miesto konania: 
  Trier
  Termín: 
  19. Marec 2018 - 9:00 - 21. Marec 2018 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  24. Január 2018

   

  ERA (Akadémia európskeho práva) ponúka semináre v oblasti práva rodovej rovnosti pre sudcov a prokurátorov, pracujúcich prevažne v oblasti pracovného práva .

   

  VŠETKY TRI SEMINÁRE POČAS ROKA MAJÚ ROVNAKÝ OBSAH, preto prosíme účastníkov, aby si zvolili nimi preferovaný termín a miesto prihlásenia a neprihlasovali sa na viaceré semináre www.era.int/gender

   

  Prihlásenie on-line a návrh programu na stránke  www.era.int a  prihlásenie  na našom portáli www.ja-sr.sk.

   

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany ERA o čom  bude informovať priamo  prihlasených záujemcov.

   

  Jazykový režim: anglický a nemecký

   

  Finančné podmienky:

  ERA prepláca účastníkom skutočné výdavky za cestovné do výšky 450 EUR a priamo pokryje 2 noci ubytovania. Podmienky bookovania leteniek a ubytovania budú oznámené vybratým účastníkom samostatne zo strany ERA.

   

   Prihlásenie:

  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov ( http://www.ja-sr.sk/node/3799 ), najmä povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

   

  Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie

   

  Odborný garant: 
  ERA
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  2
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk