Dôležité odkazy na webstránky:

Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (DP JA SR Omšenie), APVV-16-0471

  Číslo: 
  2018/KVP/22/APVV
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (DP JA SR Omšenie), APVV-16-0471
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  28. Marec 2018 - 10:00 - 29. Marec 2018 - 13:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  20. Február 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  Lektor(i): 

  JUDr. Marta Kolcunová, PhD. (prokurátorka odboru legislatívy a ústavného práva Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky; riešiteľka projektu APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb"), JUDr. Marica Pirošíková (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Kancelária zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva), doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; docentka v odbore sociálna práca, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.; riešiteľka projektu APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb"), PhDr. Janka Šípošová, CSc. (čestná predsedníčka o.z. Pomoc obetiam násilia; riešiteľka projektu APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb") 

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  42
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk