Dôležité odkazy na webstránky:

Správne trestanie (DP JA SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2018/KVP/17/OP EVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Správne trestanie (DP JA SR Omšenie), OP EVS
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  1. Marec 2018 - 10:00 - 2. Marec 2018 - 13:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  6. Február 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  Lektor(i): 

  JUDr. Ivan Rumana (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu, správne kolégium, Najvyšší súd Slovenskej republiky), JUDr. Katarína Benczová (členka senátu, správne kolégium, Najvyšší súd Slovenskej republiky), JUDr. Anita Filová (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; sudkyňa, Krajský súd v Trnave)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  42
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk