Dôležité odkazy na webstránky:

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok)

  Číslo: 
  2018/KVP/28/JA SR
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok)
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  19. Marec 2018 - 9:00 - 15:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  8. Február 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  Lektor(i): 

  JUDr. Ján Šikuta, PhD. (predseda senátu občianskoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky), JUDr. Rudolf Čirč (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu občianskoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  50
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk