Dôležité odkazy na webstránky:

Osobný bankrot (DP JA SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2018/KSP/21/OP EVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Osobný bankrot (DP JA SR Omšenie), OP EVS
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  26. Marec 2018 - 10:00 - 27. Marec 2018 - 13:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  21. Február 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: „Osobný bankrot"

  Lektor(i): 

  JUDr. Jaroslav Macek (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda Okresného súdu Žilina), JUDr. Branislav Pospíšil (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; advokát), JUDr. Martin Maliar (generálny riaditeľ sekcie, Sekcia civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Počet účastníkov: 
  42
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk