Dôležité odkazy na webstránky:

Termíny odborných justičných skúšok v roku 2017

 

Znenie ust. § 12 odsek 4 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii v znení neskorších predpisov:

 

"Vykonanie skúšky zabezpečuje akadémia spravidla dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období."

 

 

Termíny odborných justičných skúšok podľa študijného plánu na rok 2018

 

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky na svojom 21. zasadnutí konanom dňa 15. novembra 2017 v Pezinku schválila termíny odborných justičných skúšok na rok 2018.


I. termín (jarný)

 

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

03.04.2018 pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a poradcov sudcu Ústavného súdu SR

 

04.04.2018 pre právnych čakateľov prokuratúry

 

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

10.04.2018 - 11.04.2018 pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a poradcov sudcu Ústavného súdu SR

 

24.04.2018 - 25.04.2018 pre právnych čakateľov prokuratúry

 

 


 

 

II. termín (jesenný)

 

09.10.2018 písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku)

 

16.10.2018 - 17.10.2018 ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku)