Dôležité odkazy na webstránky:

Zloženie komisií

 

Komisia č. 1 (funkčné obdobie od 14.06.2016 do 14.06.2019):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Daniel Hudák

predseda komisie

predseda senátu trestnoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

člen komisie

zástupca riaditeľky trestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

JUDr. Lenka Praženková

člen komisie

sudkyňa obchodnoprávneho kolégia  

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť obchodného práva

JUDr. Slavomír Šúrek

člen komisie

zástupca riaditeľa a vedúci oddelenia dozoru orgánov verejnej správy netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva

JUDr. Imrich Volkai

člen komisie

predseda

Krajský súd v Košiciach

Oblasť občianskeho práva

Komisia č. 2 (funkčné obdobie od 24.09.2017 do 24.09.2020):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Daniela Švecová

predseda komisie

predsedníčka

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva

JUDr. Marta Kolcunová, PhD.

člen komisie

prokurátorka odboru legislatívy a ústavného práva

Generálna prokuratúra  Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

JUDr. Miriam Hrapková

člen komisie

riaditeľka osobného úradu

Generálna prokuratúra  Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva

Mgr. Richard Dukes

člen komisie

riaditeľ netrestného odboru  

Generálna prokuratúra  Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva

JUDr. Boris Tóth

člen komisie

podpredseda

Krajský súd v Bratislave

Oblasť obchodného práva

Komisia č. 3 (funkčné obdobie od 11.06.2015 do 11.06.2018):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Jana Bajánková

predseda komisie

predsedníčka

Súdna rada Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva

JUDr. Pavol Toman

člen komisie

bývalý predseda senátu  trestnoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

JUDr. Elena Kováčová

člen komisie

predsedníčka senátu správneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva

JUDr. Zoltán Nemrava

člen komisie

prokurátor netrestného úseku

Krajská prokuratúra Žilina

Oblasť obchodného práva

JUDr. Mária Drexlerová

člen komisie

bývalá prokurátorka netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva

Komisia č. 4 (funkčné obdobie od 11.06.2015 do 11.06.2018):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Ladislav Tichý

predseda komisie

zástupca riaditeľa Justičnej akadémie SR

(prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva Generálnej prokuratúry SR od 01.03.2016 dočasne pridelený do Justičnej akadémie SR)

Oblasť ústavného práva

JUDr. Martin Bargel

člen komisie

predseda senátu trestnoprávneho kolégia

Najvyšší súd  Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

JUDr. Zoja Lišiaková

člen komisie

námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek

Krajská prokuratúra Banská Bystrica

Oblasť správneho práva

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

člen komisie

vedúci katedry občianskeho práva

Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice

Oblasť občianskeho práva

JUDr. Eva Halásová

člen komisie

prokurátorka netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť obchodného práva

Komisia č. 5 (funkčné obdobie od 11.06.2015 do 11.06.2018):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Milan Ľalík

predseda komisie

podpredseda

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva

JUDr. Peter Odaloš

člen komisie

námestník krajského prokurátora pre trestný úsek

Krajská prokuratúra Banská Bystrica 

Oblasť trestného práva

JUDr. Marián Fečík

člen komisie

prokurátor netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva

JUDr. Viera Petríková

člen komisie

predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva

doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. člen komisie

predseda

Krajský súd v Banskej Bystrici 

Oblasť obchodného práva

Komisia č. 6 (funkčné obdobie od 14.06.2017 do 14.06.2020):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Libor Duľa

predseda komisie

predseda trestnoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

Mgr. Eva Kukanová

člen komisie

riaditeľka odboru legislatívy a ústavného práva

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva

JUDr. Elena Berthotyová, PhD.

člen komisie

predsedníčka senátu správneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva

Mgr. Jozef Sedlák

člen komisie

námestník krajského prokurátora pre netrestný úsek

Krajská prokuratúra Trenčín 

Oblasť občianskeho práva

JUDr. Zuzana Šotiková

člen komisie

vedúca netrestného oddelenia

Krajská prokuratúra Košice

Oblasť obchodného práva

 

 

 

 

 

 

Náhradníci:

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

Funkčné obdobie

JUDr. Miroslav Fíger

vedúci oddelenia legislatívy, odboru legislatívy a ústavného práva

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva

od 14.06.2016

do 14.06.2019

JUDr. Dušan Čimo

sudca občianskoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva

od 14.06.2016

do 14.06.2019

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa občianskoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva

od 14.06.2016

do 14.06.2019

JUDr. Jana Albertová

námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek

Krajská prokuratúra Košice

Oblasť obchodného práva

od 14.06.2016

do 14.06.2019

JUDr. Tatiana Hunová

námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek

Krajská prokuratúra Trnava

Oblasť správneho práva

od 14.06.2016

do 14.06.2019

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

Krajský súd v Prešove

Oblasť trestného práva

od 14.06.2016

do 14.06.2019

JUDr. Iveta Kopčová

krajská prokurátorka

Krajská prokuratúra Bratislava

Oblasť trestného práva

od 24.09.2017

do 24.09.2020

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

Krajský súd v Košiciach

Oblasť občianskeho práva

od 24.09.2017

do 24.09.2020

JUDr. Rudolf Čirč

predseda senátu občianskoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva

od 24.09.2017

do 24.09.2020

JUDr. Jolana Madejová

riaditeľka medzinárodného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

od 24.09.2017

do 24.09.2020

JUDr. Peter Koromház

krajský prokurátor

Krajská prokuratúra Košice

Oblasť ústavného práva

od 24.09.2017

do 24.09.2020

JUDr. Jozef Szabó

námestník generálneho prokurátora

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

od 11.06.2015

do 11.06.2018

JUDr. Oľga Trnková

predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva

od 11.06.2015

do 11.06.2018

JUDr. Janka Kmeťová

námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek

Krajská prokuratúra Nitra

Oblasť správneho práva

od 11.06.2015

do 11.06.2018

JUDr. Ján Havlát

člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory

člen Súdnej rady Slovenskej republiky

Oblasť obchodného práva

od 11.06.2015

do 11.06.2018

JUDr. Terézia Triznová

prokurátorka netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva

od 11.06.2015

do 11.06.2018