Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuality


Vzdelávacie podujatia k civilnej rekodifikácii v II. polroku 2015

Pravidlá civilného procesného práva sa budú meniť. Zmeny prináša trojica civilnoprávnych kódexov z dielne ministerstva spravodlivosti. Od 1.

Kategória:

Príprava študijného plánu vzdelávania na rok 2016 - zaslanie podnetov

Justičná akadémia Slovenskej republiky sa snaží o to, aby každý akademický rok, v ktorom sa premietajú naše jednotlivé vzdelávacie aktivity bol o čosi kval

Kategória:

Nové otázky na ústnu časť odbornej justičnej skúšky

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky schválila nové znenie otázok na ústnu časť odbornej justičnej skúšky s účinnosťou od 15. mája 2015.

Kategória:

Webinár CEPOL v reálnom čase - Utorok 28. apríla 2015 10.00-11.30 CET

EPOPL v spolupráci s EJTN organizuje pravidelné webináre na vybrané oblasti v anglickom jazyku.

 

Téma a obsah nasledujúceho seminára:

 

Kategória:

Justičná akadémia hostila semifinále medzinárodnej súťaže THEMIS

V dňoch 7. - 9.

Kategória:

Seminár - Podnikanie v medzinárodnom kontexte - 28.04.2015 - Úrad priemyselného vlastníctva SR Banská Bystrica

Seminár - Podnikanie v medzinárodnom kontexte, 28.04.2015, Úrad priemyselného vlastníctva SR Banská Bystrica

 

Kategória:

Študijné návštevy na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu a v inštitúciách EÚ v Bruseli

Na portáli www.ja-sr.sk je predlžený termín prihlasovania na študijné návštevy na Súdnom dvore v Luxemburgu - aktívne podujatia - karta "Zahraničné"

 

Kategória:

Štúdia Európskeho parlamentu o mediácii v civilných veciach.

Európsky parlament v súčasnoti vykonáva štúdiu o mediácii v civilných veciach. Prieskum je v anglickom jazyku a jeho vyplnenie Vám zaberie iba niekoľko minút.

 

Kategória:

Prihlasovanie na zahraničné semináre v roku 2015

Justičná akadémia Slovenskej republiky aj tento rok ponúka zahraničné semináre partnerov v sekcii "Aktívne podujatia" http://www.ja-sr.sk/seminare na karte "Zahraničné".

 

Kategória:

Mesačná stáž v EPO

EPO ponúka jednomesačnú stáž v júni 2015 pre sudcov pracujúcich s patentovým právom.

 

Informácie a prihláška sú uvedené tu:

Kategória: