Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuality


Ponuka ERA + V4 Seminár Krakow

 

Názov: Cross-border civil litigation. The Brussels I Regulation

 

Miesto: Justičná Akadémia PL Krakow

 

Kategória:

Cross-border Enforcement of Civil Law Claims Simplified European Procedure (ERA + V4 Seminár Kroměříž)

Názov: Cezhraničné vymáhanie civilných nárokov - zjednodušené konania

 

Miesto: Justičná Akadémia ČR Kroměříž

 

Kategória:

Vzdelávanie v oblasti cezhraničných trestných činov: boj proti obchodovaniu s ľudmi

 

Názov: Training on cross-border crimes: combating trafficking in humans

 

Kategória:

Ponuka – Course From the National Judge to the EU Judge. Need for uniform criteria for actions in prison enforcement

 

Kategória: Trestné právo, Európske trestné právo

 

Krajina: Španielsko

 

Kategória:

Pracovné návštevy na Súdnom dvore EÚ a Európskom súde pre ľudské práva

Cieľová skupina: sudcovia a prokurátori

 

Podmienkou účasti je vynikajúca znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka.

 

Kategória:

Podujatie JA ČR "Trestněprávní prosazování soutěžního práva" 16.09.2013 Praha

Názov podujatia:  „Trestněprávní prosazování soutěžního práva"

Organizátor: Justičná akadémia Českej republiky (JA ČR)

Kategória:

EJTN Regional Exchange Project - 4th seminar „Gathering and use of evidence in EU cross-border cases"

Krajina: Slovensko - Omšenie

 

Kategória:

Ponuka seminára ERA – Ľudské práva

Krajina:  Poľsko

 

Kategória:

Multilaterálny hospitačný program 2013

Krajina:  Spolková republika Nemecko

Názov podujatia: Multilaterálny hospitačný program 2013

Kategória:

Seminár CEPOL-EJTN: Spoločné vyšetrovacie tímy

Krajina: Francúzsko

 

Názov podujatia: CEPOL 48/2013 Joint Investigation Teams - Leadership, Planning and Implementation Seminar

 

Kategória: