Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuality


Podujatie JA ČR "Mravnostní kriminalita, trestná činnost na mládeži"

Organizátor: Justičná akadémia Českej republiky (JA ČR)

 

Názov podujatia:  Mravnostní kriminalita, trestná činnost na mládeži

 

Kategória:

Podujatie JA ČR "Ústavní limity trestního práva procesního"

Krajina:  Česká republika

 

Organizátor: Justičná akadémia Českej republiky (JA ČR)

 

Kategória:

Podujatie JA ČR "Organizovaný zločin (medzinárodná konferencia)“

Krajina:  Česká republika

Kategória:

Ponuka kurzu - Spolupráca na projekte o Európskom zatýkacom rozkaze

Jazyk: Anglický

 

Informácie:

Kategória:

Podujatie JA ČR "Doručování a dokazování ve věcech s cizím prvkem"

Názov podujatia: "Doručování a dokazování ve věcech s cizím prvkem"

Organizátor: Justičná akadémia Českej republiky

Kategória:

Letné kurzy organizované ERA

Akadémia Európskeho Práva v Trieri organizuje aj tento rok letné kurzy z rôznych oblastí práva.

 

Kategória:

Vzdelávacie podujatie: Access to civil justice

Krajina: Veľká Británia

 

Miesto: Londýn

 

Názov podujatia: Access to civil justice: efficiency, affordability and fairness

 

Kategória:

Ponuka vzdelávania ERA

Krajina:  Nemecko

 

Názov podujatia: The fight against illicit trafficking in firearms and the securing of explosives 

 

Kategória:

Ponuka jazykového vzdelávania - EJTN

Krajina:  Španielsko

 

Názov podujatia: Legal English and Legal French

 

Kategória: jazykové vzdelávanie

 

Kategória:

Ponuka Justičnej akadémie Českej republiky "Etika v právu"

Krajina:  Česká republika

Názov podujatia: „Etika v právu"

Kategória: