Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správy


Prijatie zástupcov Súdneho dvora EÚ

Dňa 10.02.2016 prijal riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky v jej sídle v Pezinku v rámci neformálnej návštevy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zástupcov Súdneho d

Kategória:

Piaty ročník medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni“

     Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne zorganizovala jubilejný V.

Kategória:

Prijatie zástupcov Všeobecného súdu Súdneho dvora EÚ

     Dňa 25. októbra 2015 prijal riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky p. Peter Hulla v jej sídle v Pezinku zástupcov Všeobecného súdu Súdneho dvora EÚ, p.

Kategória:Medzinárodný seminár venovaný etike sudcu a prokurátora

     Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci so Súdnou radou Slovenskej republiky zorganizovala v rámci schváleného študijného plánu dvojd

Kategória:

Vymenovanie riaditeľa akadémie od 01. mája 2015

Dňa 28.apríla 2015 sa v sídle Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku uskutočnilo slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu úspešnému kandidátov

Kategória:

Záverečná správa z dlhoročného projektu „Odozvy justície na trestné činy spáchané mladistvými nomádskymi minoritami“.

Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s francúzskou Národnou školou pre sudcov a prokurátorov (Ecole nationale de la magistrature, ENM), talianskou Najvyššou radou sudcov a

Kategória:

Justičnú akadémiu navštívili zástupcovia Združenia sudcov Gruzínska

     V dňoch 01. - 05. decembra 2014 navštívila Slovenskú republiku delegácia zástupcov mimovládnej organizácie Združenia sudcov Gruzínska.

Kategória:

Štvrtý ročník medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni“

     Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne zorganizovala IV.

Kategória: