Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správy


Stretnutie riaditeľov vzdelávacích inštitúcií, Paríž

            V dňoch 21. - 22. novembra 2011 usporiadala Európska justičná vzdelávacia sieť v Paríži stretnutie riaditeľov vzdelávacích inštitúcií.

Kategória:

5. medzinárodná konferencia o justičnom vzdelávaní, Bordeaux

            V dňoch 31. októbra - 3. novembra 2011 sa riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr. Peter Hulla a sudkyňa Okresného súdu Bratislava V Mgr.

Kategória:

Nová obsahová náplň vzdelávania sudcov a prokurátorov

     V súlade so zákonom č. 548/2003 Z. z.

Kategória:

Návšteva veľvyslanca Francúzskej republiky v Slovenskej republike v Omšení

     Na žiadosť mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca J.E.

Kategória:

Európska komisia podporuje vzdelávanie odborníkov z právnej praxe

Komisia Európskeho parlamentu dňa 14.

Kategória:

Justičná akadémia SR bude spolupracovať so Slovenskou advokátskou komorou.

     Riaditeľ Justičnej akadémie SR JUDr. Peter Hulla a predseda Slovenskej advokátskej komory JUDr. Tomáš Borec podpísali dňa 18.

Kategória:

Návšteva sudcov Brazílskej federatívnej republiky v Justičnej akadémii Slovenskej republiky.

     V dňoch 26. - 30. 09.

Kategória:


Podpísanie Protokolu o partnerstve medzi krajinami V4 a Chorvátskom

Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky spolu s riaditeľmi ostatných vzdelávacích inštitúcií krajín V4 a Chorvátska podpísali dňa 21.

Kategória:

Seminár "Získavanie a prípustnosť dôkazov zo zahraničia", 23.-24.6.2011

V dňoch 23.

Kategória: