Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správy


Zasadnutie Valného zhromaždenia EJTN, Budapešť 20-22.6.2011

Zástupcovia Justičnej akadémie Slovenskej republiky, riaditeľ  JUDr. Peter Hulla a Bc. Alexandra Juríčeková, sa v dňoch 20. - 22.06.2011 zúčastnili na 14.

Kategória:

Zmena spôsobu prihlasovania na semináre

Vážení autorizovaní užívatelia portálu Justičnej akadémie Slovenskej republiky,

Kategória:

Medzinárodná konferencia „Československé právnické dni“ – záverečná tlačová správa

     V dňoch 24. - 25. 05.

Kategória:


Brazílska delegácia v Justičnej akadémii SR

     V dňoch 28. - 29. 03.

Kategória:

III. zahraničná služobná cesta pre sudcov na súdoch v Luxemburgu a v Štrasburgu

     V dňoch 28.  marca - 30.

Kategória:

Medzinárodná konferencia EJTN

V dňoch 07. - 10.

Kategória:

II. zahraničná služobná cesta pre sudcov na súdoch v Luxemburgu a v Štrasburgu

V dňoch 28.  februára - 02.

Kategória:

Konferencia k elektronickému vzdelávaniu v justícii

V dňoch 24. - 25.

Kategória:

Zasadnutie pracovnej skupiny EJTN

     V dňoch 21. - 23.

Kategória: