Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
Nemecko, Trier - Európske právo v oblasti rodovej rovnosti - séria seminárov 19.03.2018 - 21.03.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS26.03.2018 - 28.03.2018
Súčasné problémy občianskoprávnych aspektov medzinárodných únosov detí (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), APVV-14-085227.03.2018 - 27.03.2018
Infožiadosti vo svetle aktuálnej rozhodovacej praxe (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)16.04.2018 - 16.04.2018
Francúzsky jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)16.04.2018 - 18.04.2018
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)16.04.2018 - 18.04.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS16.04.2018 - 18.04.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS23.04.2018 - 25.04.2018
Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (JA SR Pezinok)03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Nitra "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Komárno "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Levice "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Topoľčany "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Nové Zámky "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Poprad "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Kežmarok "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Humenné "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Bardejov "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Krajský súd v Košiciach "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Michalovce "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Rožňava "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Spišská Nová Ves "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Trebišov "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Krajský súd v Banskej Bystrici "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Revúca "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Rimavská Sobota "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Veľký Krtíš "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Zvolen "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Banská Bystrica "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Brezno "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Lučenec "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Žiar nad Hronom "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Krajský súd v Trenčíne "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Partizánske "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Považská Bystrica "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Nové Mesto nad Váhom "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Bánovce nad Bebravou "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Žilina "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Martin "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Krajský súd v Trnave "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Trnava "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Galanta "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Skalica "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Senica "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Piešťany "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Námestovo "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Liptovský Mikuláš "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Použitie inštitútu agenta v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS03.05.2018 - 04.05.2018
Estónsko, Tallin - Seminár o líderstve03.05.2018 - 04.05.2018
Súdna argumentácia (DP JA SR Omšenie), OP EVS10.05.2018 - 11.05.2018
Dovolacie konanie podľa Trestného poriadku (DP JA SR Omšenie), OP EVS14.05.2018 - 15.05.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS14.05.2018 - 16.05.2018
Rozhodovanie vo veciach územnej samosprávy (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS15.05.2018 - 15.05.2018
Hodnotenie dôkazov a hodnovernosti výpovedí svedkov v civilnom procese (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS21.05.2018 - 21.05.2018
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry „vstupné vzdelávanie“ (DP JA SR Omšenie)21.05.2018 - 24.05.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS21.05.2018 - 23.05.2018
Náhrady v trestnom súdnom konaní (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok )23.05.2018 - 23.05.2018
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Náhrady v trestnom súdnom konaní"23.05.2018 - 23.05.2018
Video prenos - Okresný súd Stará Ľubovňa "Náhrady v trestnom súdnom konaní"23.05.2018 - 23.05.2018
Video prenos - Okresný súd Humenné "Náhrady v trestnom súdnom konaní"23.05.2018 - 23.05.2018
Video prenos - Okresný súd Kežmarok "Náhrady v trestnom súdnom konaní"23.05.2018 - 23.05.2018
Video prenos - Okresný súd Bardejov "Náhrady v trestnom súdnom konaní"23.05.2018 - 23.05.2018
Zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)31.05.2018 - 31.05.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS11.06.2018 - 13.06.2018
Lotyšsko, Riga - Ochrana finančných záujmov EÚ18.06.2018 - 19.06.2018
Time management, efektívne využitie času - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok)20.06.2018 - 20.06.2018
Prejudiciálna otázka (DP JA SR Omšenie), OP EVS22.06.2018 - 22.06.2018
Rumunsko, Bukurešť - Ľudské práva a prístup k spravodlivosti v EÚ26.06.2018 - 27.06.2018
Portugalsko, Lisabon - Jazykové vzdelávanie so zameraním na terminológiu ľudských práv EÚ02.07.2018 - 06.07.2018
Nemecko, Trier - Právo životného prostredia EÚ09.07.2018 - 10.07.2018
Grécko, Thessaloniki - Procesné právo EÚ v rodinných veciach11.07.2018 - 12.07.2018
Poľsko, Krakov - Letná jazyková škola so zameraním na civilné veci27.08.2018 - 31.08.2018
Česká republika, Kroměříž - Lingvistický seminár so zameraním na ochranu údajov12.09.2018 - 14.09.2018
ˇPoľsko, Lublin - Ľudské práva a prístup k spravodlivosti v EÚ17.09.2018 - 18.09.2018
Portugalsko, Lisabon - Európske pracovné právo 24.09.2018 - 25.09.2018
Francúzsko, Štrasburg - Vzdelávanie pre lektorov v oblasti ľudských práv (externých členov pedagogického zboru JA SR)24.09.2018 - 25.09.2018
Taliansko, Scandicci - Kybernetické trestné činy, medzinárodná spolupráca v trestných veciach27.09.2018 - 28.09.2018
Chorvátsko, Zadar -Antitrustové právo EU27.09.2018 - 28.09.2018
Španielsko, Barcelona - Jazykové vzdelávanie - Ľudské práva v EÚ01.10.2018 - 05.10.2018
Rakúsko,Viedeň - Lingvistický seminár - Súťažné právo17.10.2018 - 19.10.2018
Španielsko, Barcelona - Priame zdaňovanie EÚ23.10.2018 - 24.10.2018
Taliansko, Scandicci - Európsky príkaz na zablokovanie účtov24.10.2018 - 25.10.2018
Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie - Rodinné právo05.11.2018 - 09.11.2018
AIAKOS 2018 - výmenný program 05.11.2018 - 23.11.2018
Taliansko, Rím - Súťažné právo EÚ08.11.2018 - 09.11.2018
Španielsko, Madrid - Konfiškácia a zhabanie majetku v EÚ26.11.2018 - 27.11.2018
Nemecko, Trier - Ochrana spotrebiteľa28.11.2018 - 29.11.2018
Grécko, Thessaloniki - Ochrana údajov a právo na súkromie12.12.2018 - 13.12.2018
Śvédsko, Štokholm - Sudcovské remeslo13.12.2018 - 14.12.2018