Dôležité odkazy na webstránky:

Semináre typu Celoživotné vzdelávanie

NázovDátum
Ochrana spotrebiteľa: aktuálna judikatúra SDEÚ a ochrana spotrebiteľa v službách cestovného ruchu (JA SR Pezinok), OP EVS07.11.2018 - 07.11.2018
Aktuálna judikatúra ESĽP a jej vplyv na slovenskú súdnu prax (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)08.11.2018 - 08.11.2018
Proporcionalita v práve (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)12.11.2018 - 12.11.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS12.11.2018 - 14.11.2018
Diskusné fórum: CSP a CMP IV (konanie na súde prvej inštancie), JA SR Pezinok (OP EVS)19.11.2018 - 19.11.2018
Výkon sudcovskej a prokurátorskej funkcie a médiá (DP JA SR Omšenie), OP EVS19.11.2018 - 20.11.2018
Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy v kontexte rozhodovania ESĽP (DP JA SR Omšenie)22.11.2018 - 23.11.2018
Diskusné fórum: CSP a CMP V (Konanie na súde druhej inštancie. Dovolanie), JA SR Pezinok (OP EVS)26.11.2018 - 26.11.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS26.11.2018 - 28.11.2018
Zákaz diskriminácie v jednotlivých oblastiach práva (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)28.11.2018 - 28.11.2018
Práca s judikatúrou (SD EÚ a ESĽP) celoslovenské podujatie, JA SR Pezinok, OP EVS29.11.2018 - 29.11.2018
Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie (DP JA SR Omšenie), OP EVS29.11.2018 - 30.11.2018
Profesijná etika sudcu a prokurátora (DP JA SR Omšenie), OP EVS03.12.2018 - 04.12.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS03.12.2018 - 05.12.2018
Aktuálne otázky územnej samosprávy (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS10.12.2018 - 10.12.2018
Aktuálne otázky týkajúce sa výkonu funkcie prokurátora (seminár určený pre funkčne mladých prokurátorov), DP Omšenie (OP EVS)13.12.2018 - 14.12.2018