Dôležité odkazy na webstránky:

Semináre typu Celoživotné vzdelávanie

NázovDátum
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS12.02.2018 - 14.02.2018
Postrekodifikačná aplikačná prax pre II. stupeň (sporový a mimosporový poriadok), celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok22.02.2018 - 22.02.2018
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Postrekodifikačná aplikačná prax pre II. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)"22.02.2018 - 22.02.2018
Činnosť zločineckých skupín a imigrácia (celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok), OP EVS26.02.2018 - 26.02.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS26.02.2018 - 28.02.2018
Aktuálna rozhodovacia prax - seminár určený pre funkčne mladých sudcov (DP JA SR Omšenie), OP EVS27.02.2018 - 28.02.2018
Správne trestanie (DP JA SR Omšenie), OP EVS01.03.2018 - 02.03.2018
Time management, efektívne využitie času - KE, PO (Krajský súd v Košiciach)07.03.2018 - 07.03.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS12.03.2018 - 14.03.2018
Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok)19.03.2018 - 19.03.2018
Nemajetková ujma pozostalých príbuzných (celoslovenské poduajtie v JA SR Pezinok)21.03.2018 - 21.03.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS26.03.2018 - 28.03.2018
Osobný bankrot (DP JA SR Omšenie), OP EVS26.03.2018 - 27.03.2018
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (DP JA SR Omšenie), APVV-16-0471 28.03.2018 - 29.03.2018
Zaistenie osôb v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS19.04.2018 - 20.04.2018
Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (JA SR Pezinok)03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Nitra "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Komárno "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Levice "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Topoľčany "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Nové Zámky "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018