Dôležité odkazy na webstránky:

Semináre typu Celoživotné vzdelávanie

NázovDátum
Infožiadosti vo svetle aktuálnej rozhodovacej praxe (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)16.04.2018 - 16.04.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS16.04.2018 - 18.04.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS23.04.2018 - 25.04.2018
Použitie inštitútu agenta v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS03.05.2018 - 04.05.2018
Súdna argumentácia (DP JA SR Omšenie), OP EVS10.05.2018 - 11.05.2018
Dovolacie konanie podľa Trestného poriadku (DP JA SR Omšenie), OP EVS14.05.2018 - 15.05.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS14.05.2018 - 16.05.2018
Rozhodovanie vo veciach územnej samosprávy (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS15.05.2018 - 15.05.2018
Hodnotenie dôkazov a hodnovernosti výpovedí svedkov v civilnom procese (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS21.05.2018 - 21.05.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS21.05.2018 - 23.05.2018
Náhrady v trestnom súdnom konaní (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok )23.05.2018 - 23.05.2018
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Náhrady v trestnom súdnom konaní"23.05.2018 - 23.05.2018
Video prenos - Okresný súd Stará Ľubovňa "Náhrady v trestnom súdnom konaní"23.05.2018 - 23.05.2018
Video prenos - Okresný súd Humenné "Náhrady v trestnom súdnom konaní"23.05.2018 - 23.05.2018
Video prenos - Okresný súd Kežmarok "Náhrady v trestnom súdnom konaní"23.05.2018 - 23.05.2018
Video prenos - Okresný súd Bardejov "Náhrady v trestnom súdnom konaní"23.05.2018 - 23.05.2018
Aktuálna rozhodovacia prax vo vzťahu k zodpovednosti za škodu v súkromnom práve (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS30.05.2018 - 30.05.2018
Zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)31.05.2018 - 31.05.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS11.06.2018 - 13.06.2018
Time management, efektívne využitie času - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok)20.06.2018 - 20.06.2018
Prejudiciálna otázka (DP JA SR Omšenie), OP EVS22.06.2018 - 22.06.2018
Trestanie mladistvých (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS26.06.2018 - 26.06.2018