Dôležité odkazy na webstránky:

Semináre typu Zahraničné semináre

NázovDátum
Francúzsko, Štrasburg - Krátkodobý pobyt na Európskom súde pre ľudské práva12.03.2018 - 14.03.2018
Nemecko, Trier - Európske právo v oblasti rodovej rovnosti 19.03.2018 - 21.03.2018
Luxembursko - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ19.03.2018 - 20.03.2018
Francúzsko, Štrasburg - Krátkodobý pobyt na Európskom súde pre ľudské práva26.03.2018 - 28.03.2018
Rakúsko, Viedeň - Uplatňovanie Charty základných práv EÚ19.04.2018 - 20.04.2018
Belgicko, Brusel - Zmierovacie konanie a mediácia23.04.2018 - 24.04.2018
Belgicko, Brusel - Krátkodobý študiijný pobyt v inštitúciach Európskej únie23.04.2018 - 25.04.2018
Holandsko, Utrecht - Jazykové vzdelávanie - justičná spolupráca v trestných veciach30.04.2018 - 04.05.2018
Rumunsko, Bukurešť - Seminár so zameraním na správne právo14.05.2018 - 15.05.2018
Poľsko, Krakov - Zhromažďovanie a prípustnosť dôkazov v boji proti terorizmu28.05.2018 - 29.05.2018
Luxembursko - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ28.05.2018 - 29.05.2018
Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie- justičná spolupráca v občianských veciach04.06.2018 - 08.06.2018
Holandsko, Haag - Krátkodobý študijný pobyt v Haagskej konferencii medzinárodného práva súkromného07.06.2018 - 08.06.2018
Malta - Ekonomické trestné činy: Konfiškácia a zhabanie majetku v EÚ11.06.2018 - 12.06.2018
Lotyšsko, Riga - Ochrana finančných záujmov EÚ18.06.2018 - 19.06.2018
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na Európskom súde pre ľudské práva18.06.2018 - 20.06.2018
Luxembursko - Prejudiciálna otázka v EÚ19.06.2018 - 20.06.2018
Portugalsko, Lisabon - Jazykové vzdelávanie so zameraním na terminológiu ľudských práv EÚ02.07.2018 - 06.07.2018
Luxembursko - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ02.07.2018 - 03.07.2018
Nemecko, Trier - Právo životného prostredia EÚ09.07.2018 - 10.07.2018
Grécko, Thessaloniki - Procesné právo EÚ v rodinných veciach11.07.2018 - 12.07.2018
Poľsko, Krakov - Letná jazyková škola so zameraním na civilné veci27.08.2018 - 31.08.2018
Luxembursko - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ10.09.2018 - 11.09.2018
Česká republika, Kroměříž - Lingvistický seminár so zameraním na ochranu údajov12.09.2018 - 14.09.2018
ˇPoľsko, Lublin - Ľudské práva a prístup k spravodlivosti v EÚ17.09.2018 - 18.09.2018
Belgicko Brusel - Krátkodobý študijný pobyt v inštitúciach Európskej únie17.09.2018 - 19.09.2018
Portugalsko, Lisabon - Európske pracovné právo 24.09.2018 - 25.09.2018
Taliansko, Scandicci - Kybernetické trestné činy, medzinárodná spolupráca v trestných veciach27.09.2018 - 28.09.2018
Chorvátsko, Zadar -Antitrustové právo EU27.09.2018 - 28.09.2018
Španielsko, Barcelona - Jazykové vzdelávanie - Ľudské práva v EÚ01.10.2018 - 05.10.2018
Holandsko,Haag- Krátkodobý študijný pobyt v EUROJUST-e08.10.2018 - 12.10.2018
Rakúsko,Viedeň - Lingvistický seminár - Súťažné právo17.10.2018 - 19.10.2018
Španielsko, Barcelona - Priame zdaňovanie EÚ23.10.2018 - 24.10.2018
Taliansko, Scandicci - Európsky príkaz na zablokovanie účtov24.10.2018 - 25.10.2018
Luxembursko - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ29.10.2018 - 30.10.2018
Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie - Rodinné právo05.11.2018 - 09.11.2018
Francúzsko, Štrasburg - Krátkodobý pobyt na Európskom súde pre ľudské práva05.11.2018 - 07.11.2018
Taliansko, Rím - Súťažné právo EÚ08.11.2018 - 09.11.2018
Španielsko, Madrid - Konfiškácia a zhabanie majetku v EÚ26.11.2018 - 27.11.2018
Nemecko, Trier - Ochrana spotrebiteľa28.11.2018 - 29.11.2018
Francúzsko, Štrasburg - Krátkodobý pobyt na Európskom súde pre ľudské práva03.12.2018 - 05.12.2018
Grécko, Thessaloniki - Ochrana údajov a právo na súkromie12.12.2018 - 13.12.2018