Neprehliadnite

Aktuality a tlačové správy

Aktívne podujatia

Plánovaný lektor: Mgr. Petra Milošovičová, PhD. (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky) Primárna…
Plánovaní lektori: Denisa Petriláková, EJTN Expert Linguist, M.A., Lic. Dip. TEFLA; Zdeněk Havlíček, PhDr. Mgr. Primárna skupina podujatia: …
Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok možnosť uchádzať sa o virtuálny        krátkodobý  študijný pobyt v  EUROJUST-e, cieľom…
Úlohou dvojdňového študijného pobytu, ktorý organizuje Haagska konferencia pre súkromné medzinárodné právo so sídlom v Holandsku je poskytnutie…