Prihláška: Prokurátor v občianskom súdnom konaní

Podujatie číslo:
68
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
29. 04. 2009
Názov podujatia:
Prokurátor v občianskom súdnom konaní
Miesto konania:
JA Pezinok