Prihláška: Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a kontradiktórnosť civilného procesu (BB, ZA)

Podujatie číslo:
2015/KSP/72
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
24. 05. 2015
Názov podujatia:
Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a kontradiktórnosť civilného procesu (BB, ZA)
Miesto konania:
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ul. Jána Švermu 43, Banská Bystrica