Prihláška: Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Žiar nad Hronom

Podujatie číslo:
2020/KSP/20/JA SR/video prenos Okresný súd Žiar nad Hronom
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Žiar nad Hronom
Miesto konania:
Okresný súd Žiar nad Hronom, Nám. Matice slov. 1, 965 35 Žiar nad Hronom