Prihláška: Európsky zatýkací rozkaz a extradíčné konanie, špecifiká a problémy aplikačnej praxe, súvisiaca judikatúra NS SR, ÚS SR, SD EÚ a ESĽP (DP Omšenie)

Podujatie číslo:
2023/KVP/69/OP EVS
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
27. 04. 2023
Názov podujatia:
Európsky zatýkací rozkaz a extradíčné konanie, špecifiká a problémy aplikačnej praxe, súvisiaca judikatúra NS SR, ÚS SR, SD EÚ a ESĽP (DP Omšenie)
Miesto konania:
Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie