Aktívne podujatia

Názov Dátum
Odborná a znalecká činnosť v odbore kriminalistika (BB, ZA), ONLINE 03. 11. 2021 - 03. 11. 2021
Prihláška
Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku (OP EVS), Belá 03. 11. 2021 - 05. 11. 2021
Prihláška
Finančné vyšetrovanie IV – Legalizácia výnosov z trestnej činnosti (OP EVS), ONLINE 04. 11. 2021 - 05. 11. 2021
Prihláška
Ústavné sťažnosti a civilné konanie (ONLINE) 05. 11. 2021 - 05. 11. 2021
Prihláška
Príprava na vedenie pojednávania, médiá, etika a vystupovanie sudcu a prokurátora (OP EVS), ONLINE 08. 11. 2021 - 08. 11. 2021
Prihláška
Náhrada nemajetkovej ujmy v trestnom konaní (OP EVS), ONLINE 09. 11. 2021 - 09. 11. 2021
Prihláška
Imidž a dress code (BA, TT, NR, TN), OP EVS (ONLINE) 09. 11. 2021 - 09. 11. 2021
Prihláška
Odborná a znalecká činnosť v odbore kriminalistika (KE, PO), ONLINE 10. 11. 2021 - 10. 11. 2021
Prihláška
Špecializované trojdňové vzdelávanie vo francúzskom jazyku (OP EVS), Belá 10. 11. 2021 - 12. 11. 2021
Prihláška
Starostlivosť o maloletých, rozvod, BSM a výživné v cezhraničných veciach, OP EVS (DP Omšenie) 10. 11. 2021 - 11. 11. 2021
Prihláška
Princípy forenznej traumatológie a ich význam v rozhodovacej právomoci prokuratúr a súdov. Možnosti zákonných postupov pri preverovaní zdravotného stavu obvinených a obžalovaných pri vyhýbaní sa procesným úkonom (ONLINE) 11. 11. 2021 - 11. 11. 2021
Prihláška
Imidž a dress code (BB, ZA), OP EVS (ONLINE) 18. 11. 2021 - 18. 11. 2021
Prihláška
Záložné právo a vecné bremená v systéme limitovaných vecných práv (OP EVS), ONLINE 22. 11. 2021 - 23. 11. 2021
Prihláška
Imidž a dress code (KE, PO), OP EVS (ONLINE) 23. 11. 2021 - 23. 11. 2021
Prihláška
Európsky zatýkací rozkaz (EZR) - vydávacie konanie na báze medzinárodnej zmluvy, vydávacie konanie na báze reciprocity, OP EVS (ONLINE) 24. 11. 2021 - 25. 11. 2021
Prihláška
Zodpovednosť orgánov obchodných spoločností za škodu, OP EVS (ONLINE) 24. 11. 2021 - 25. 11. 2021
Prihláška
Vlastníctvo a správa bytov a nebytových priestorov, OP EVS (ONLINE) 29. 11. 2021 - 30. 11. 2021
Prihláška
Taliansko, Rím - Správne právo 02. 12. 2021 - 03. 12. 2021 Prihláška
Európske súdy - 1 mesačné stáže -Luxembursko, Francúzsko 01. 02. 2022 - 31. 10. 2022
Prihláška
Francúzsko, Luxembursko - 6 mesačné stáže na európských súdoch 01. 02. 2022 - 29. 07. 2022
Prihláška
Luxemburg - EPPO - 1 mesačné stáže 01. 03. 2022 - 31. 05. 2022
Prihláška