Neprehliadnite

Aktuality a tlačové správy

Aktívne podujatia

Plánovaní lektori: Denisa Petriláková, M.A., Lic. Dip. TEFLA, Zdeněk Havlíček, PhDr. Mgr. Primárna cieľová skupina: sudcovia, prokurátori,…
Prehľad: Cieľom tohto seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o trestných činoch súvisiacich s voľne žijúcimi živočíchmi a lesmi, ktoré v…
Plánovaný lektor prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: JUDr. František Mozner (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie…
Prehľad: Cieľom konferencie je poskytovať odborníkom v oblasti reštrukturalizácie a konkurznej podstaty aktuálne informácie poskytovaním prehľadu…