Rome I & ROME II - applicable law in international contracts and torts (Krakow)

Číslo
Event number: 116DT35
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

ADRESA SEMINÁRA:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ul. Przy Rondzie 5

Kraków

 

 

Ubytovanie:

31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5
(wejście do recepcji od strony ul. Mosiężniczej)
Tel: +48 12 617 96 99 Fax: +48 12 617 96 98

 

https://www.kssip.gov.pl/dom-aplikanta/kontakt

 

Seminár je zameraný na kolízne normy obsiahnuté v právnych nástrojoch EÚ, nariadenia o rozhodnom práve  v zmluvných a mimozmluvných záväzkoch.

 

Jazyk seminára: anglický a poľský.

 

Finančné podmienky:

ERA prepláca účastníkom skutočné výdavky za cestovné do výšky 200 EUR a priamo pokryje 2 noci ubytovania. Rezervovanie ubytovania zabezpečuje organizátor.

 

Prihlásenie:

Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov, najmä povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

Odborný garant
ERA (Cecilia Holmsten) a JA SR (Miroslav Slašťan)
Lektor(i)

Wiesław Grajdura, Judge, Poland

 
Kristián Csach, Professor, University of Kosice, Slovakia

 

Thomas Kadner Graziano, Professor, University of Geneva

 
Beáta Lukácsi, Judge, Hungary

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Právni čakatelia prokuratúry
Asistenci sudcu NS SR
Počet účastníkov
6
Zodpovedný koordinátor
Miroslav Slašťan
Urgentná komunikácia
miroslav.slastan@justice.sk