Prihláška: Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - TRESTNÝ ÚSEK - 1. časť (KE, PO)

Podujatie číslo:
2015/KEP/13
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
19. 01. 2015
Názov podujatia:
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - TRESTNÝ ÚSEK - 1. časť (KE, PO)
Miesto konania:
Krajský súd v Košiciach, Štúrova 29, 041 51 Košice