Prihláška: Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov 3. časť, praktické ukážky a cvičenia Beck-online (KE, PO)

Podujatie číslo:
2015/KEP/19
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
16. 02. 2015
Názov podujatia:
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov 3. časť, praktické ukážky a cvičenia Beck-online (KE, PO)
Miesto konania:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 30, Košice (učebňa PU 1, prízemie)