Prihláška: Identifikácia, zaistenie a konfiškácia výnosov z trestnej činnosti - slovenské a zahraničné skúsenosti

Podujatie číslo:
2015/KVP/55
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
07. 06. 2015
Názov podujatia:
Identifikácia, zaistenie a konfiškácia výnosov z trestnej činnosti - slovenské a zahraničné skúsenosti
Miesto konania:
Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení