Prihláška: Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Čadca

Podujatie číslo:
2020/KSP/20/JA SR/video prenos Okresný súd Čadca
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Čadca
Miesto konania:
Okresný súd Čadca, Ul. 17. novembra 1256, 022 21 Čadca