Prihláška: Špecializované vzdelávanie vo francúzskom jazyku (1. časť), DP Omšenie

Podujatie číslo:
2023/KSP/53/OP EVS
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
27. 03. 2023
Názov podujatia:
Špecializované vzdelávanie vo francúzskom jazyku (1. časť), DP Omšenie
Miesto konania:
Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie