Dôležité odkazy na webstránky:

Nezávislosť justície

Správa o nezávislosti súdnictva (12.6.2002, Giacomo Oberto): http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=539