Dôležité odkazy na webstránky:

Posledné zasadnutie prvého funkčného obdobia Rady Justičnej akadémie

Dňa 16. februára 2009 sa v sídle Justičnej akadémie v Pezinku konalo posledné zasadnutie Rady Justičnej akadémie v zložení, ktoré vzniklo voľbou piatich členov Súdnou radou SR dňa 5. apríla 2004 a vymenovaním rovnakého počtu členov rady ministrom spravodlivosti SR dňa 19. februára 2004 (tzv. prvé funkčné obdobie Rady Justičnej akadémie).

 

Počas svojho päťročného funkčného obdobia vykonala Rada Justičnej akadémie presne 40 zasadnutí.

 

Prvé zasadnutie Rady Justičnej akadémie v novom zložení (druhé funkčné obdobie Rady) by sa malo konať začiatkom apríla 2009 v Pezinku.

 

 

 

 

Kategória: