Dôležité odkazy na webstránky:

Slávnostné prvé zasadnutie novo kreovanej Rady Justičnej akadémie (2. funkčné obdobie)

Dňa 6. apríla 2009 sa v sídle Justičnej akadémie v Pezinku uskutoční prvé zasadnutie novo kreovanej Rady Justičnej akadémie jej druhého päťročného funkčného obdobia.

 

Zasadnutiu bude za prítomnosti podpredsedníčky Súdnej rady SR JUDr. Viery Petríkovej, štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti JUDr. Daniela Hudáka, podpredsedníčky NS SR JUDr. Daniely Švecovej a 1. námestníka generálneho prokurátora SR JUDr. Ladislava Tichého predchádzať slávnostné odovzdávanie dekrétov členom Rady, ktorých zvolila Súdna rada Slovenskej republiky na svojom 24. zasadnutí dňa 11. februára 2009 (uznesenie č. 462) a členom Rady, ktorých dňa 18. februára 2009 vymenoval Minister spravodlivosti SR.

 

Členovia Rady zvolení Súdnou radou:

JUDr. Imrich Volkai, predseda Krajského súdu v Košiciach (druhé funkčné obdobie),

JUDr. Pavol Toman, predseda senátu Najvyššieho súdu SR,

JUDr. Martin Bargel, predseda senátu Krajského súdu v Žiline

JUDr. Jarmila Urbancová, podpredsedníčka Krajského súdu v Trnave a

JUDr. Anton Oriňák, podpredseda Krajského súdu v Prešove (druhé funkčné obdobie).

 

Členovia Rady vymenovaní ministrom spravodlivosti:

JUDr. Edita Bakošová, podpredsedníčka Krajského súdu v Bratislave,

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR,

doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., zástupca riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry SR a

JUDr. Juraj Purgat, prokurátor Generálnej prokuratúry SR.

 

Člen Rady Justičnej akadémie JUDr. Jaroslav Chlebovič bol vymenovaný ministrom spravodlivosti SR dňa 29.01. 2008 s účinnosťou od 1. februára 2008 (v súvislosti so vzdaním sa funkcie člena Rady JUDr. Jozefa Kanderu dňa 4.12. 2007), preto tento zostáva pôsobiť vo funkcii člena Rady Justičnej akadémie aj naďalej.

 

 

Kategória: